කමු-බොමු

1 min read

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කුළුබඩු හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවි මණ්ඩලය විසින්, www.spicelk.com වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කුළුබඩු ආශ්‍රිත...

1 min read

ප්‍රෝටීන පරිභෝජනය වැඩි දියුණු කිරීමේ දී සෝයා බෝංචිවල ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා අත්වැල් බැඳගන්නා ලෙස ‘Right To Protein‘ සංවිධානය සැමට ආරාධනය කරයි. ප්‍රෝටීනවල වැදගත්කම පිළිබඳ...

1 min read

මුං ඇට තෝසේ - හදන්න හරිම ලේසියි. මුං ඇට ටිකක් රෑට වතුරේ දාල තියලා පහුවදා උදේට ඒ වතුර අයින් කරලා...

1 min read

ඔන්න ආයෙත් වැස්සක් පටන් අරන් නේද? ම්ම්ම්..හවසට උනු උනු කෝපි කෝප්පයක් එක්ක කන්න උනු උනු රෝල්ස් ටිකක් හදමුද? හැබැයි මේක...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.