යමු -එමු

1 min read

75 වසරක කලාව, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ පරිසර විද්‍යාව ශ්‍රී ලාංකීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ජෙෆ්රි බාවා වසර 40කට පෙර 1982 දී ජෙෆ්රි බාවා භාරය පිහිටුවද්දී,  පරිසරවේදය, පාරිසරික...

1 min read

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පුද්ගලික හිමිකාරීත්වයක් දරන ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවය වන FitsAir සිය ගුවන් වාර තවදුරටත් පුළුල් කරමින් ඉන්දියාවේ චෙන්නායි වෙත...

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි බත්තරමුල්ල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර “ජාතික සඳුන් උයන” ඉදිකිරීම්...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.