දැන-ගනිමු

1 min read

පොකුරු වද සහ සඳුන්, කොහොඹ සහ වෙනිවැල්, පිච්ච සහ වද කහ සංයෝගයන්ගෙන්  දැන්  ඔබ වෙත දරු පැටියා කුසේ ඇති දැඩි...

1 min read

හිතේ තරහින්ම නින්දට යන එක ඇත්තටම ඔයා කරන නරකම දෙයක්. මොකද ඔයා තරහෙන් නිදාගත්තොත් ඒ තරහා අනිත් දවසටත් එහෙන්මම අරන්...

1 min read

කියවමු - ලොව දිනමු අප අවට සමාජයේ විවිධ ආකාරයේ පුද්ගලයෝ වෙති. ඔවුන්ගේ ගතිගුණ හා ක්‍රියා කලාපයන් එකිනෙකාගෙන් එකිනෙකාට විවිධාකාර වෙයි....

1 min read

අද බොහෝ දෙමව්පියන්ගේ ජීවිත දෙස බැලීමේ දී ඔවුන්ගේ පවුල හා වෘත්තීය සම්බන්ධතා වෙනුවෙන් කාලය වෙන්කිරීම සමබරව සිදු නොවේ. ඒ හේතුවෙන්...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.