නිවෙසේ උපකරණ සඳහා සුබම දිශාව

විශාල මුදලක් වියපැහැදම් කර පරම්පරා ගණනක් වාසය කිරීමට තනන නිවෙස වාස්තු විද්‍යානුකූලව සෑදිය යුතුයි. වාස්තු විද්‍යානුකූලව සෑදූ නිවෙසකට ශ්‍රියාකාන්තාවගේ බැල්ම නිරතුරු ලැබී එහි නිවැසියන් දිනෙන් දින දියුණු වනු ඇත. නිවෙස වාස්තු විද්‍යානුකූලව සුබ දිශාවකට සාදා ගන්නවා සේම නිවෙස තුළ තබන බඩු බාහිරාදියද නියමිත ස්ථානවලට, දිශාගත කළ යුතුය. අදාළ භාණ්ඩය නිවෙස තුළ එම භාණ්ඩයට සුබ දිශාවට ස්ථානගත කිරීමෙන් එම භාණ්ඩය පරිහරණය කරන නිවැසියන්ට බොහෝ සුබපල අත්වනු ඇත.

නිවෙසක් ගත්විට එය කොටස් කිහිපයකට බෙදිය හැකිය. ඒ, සාලය, නිදන කාමර, මුළුතැන්ගෙය හා වැසිකිළිය ලෙසය. මෙම එක් එක් අංගය තුළ තැබිය යුතු භාණ්ඩ නියමිත ස්ථානවලට දිශාගත කළ යුතුය.
නිවෙසක සාලය දකුණු දිශාවට දිශාගත විය යුතු අතර, ටෙලිෆෝනය නැඟෙනහිර දිශාවට වන්නට තැබිය යුතු අතර, සෝෆා සෙට් එක සාලයේ තැබූ විට එහි ඉඳගන්නා කෙනා උතුරට හෝ නැඟෙනහිරට මුහුණ ලා සිටිය යුතුයි. ටී.වී. එකට සවි කරන ඇන්ටනාව ගිනිකොන දශාවේ විය යුතුයි. උඩ තට්ටුවට නඟින පඩිපෙළ නිරිත දිශාවේ විය යුතු අතර, පඩි සංඛ්‍යාව ඔත්තේ විය යුතුයි. බිත්ති ඔරලෝසුව දකුණු දිශාව හැර වෙනත් ඕනෑම දිශාවක තැබිය හැකිය. නිදන කාමරයේ තබන ඇඳ නිරිත දිශාවේ තැබිය යුතුයි. අල්මාරිය බටහිර හෝ දකුණු දිශාවේද, කණ්ණාඩි මේසය උතුරු හෝ බටහිර දිශාවේද තබයි. අල්මාරිය දකුණු දිශාවට තැබුවද පියන දකුණට විවෘත නොවන ලෙස විය යුතුයි. ඡායාරූප නිරිත දිශාවේ තබන අතර ලියන මේසය ඊසාන දිශාවේ තැබිය යුතුයි. ලිපිගොනු තබන කබඞ් එක නිරිත දිශාවේ තැබිය යුතුය.
මුළුතැන්ගෙයි ඇති සිංක් එක ඊසාන දිශාව හෝ නැඟෙනහිර දිශාව හෝ උතුරු දිශාවේ විය යුතුයි. ශීතකරණය බටහිර දිශාවේද, වතුර ටැංකිය දකුණු හෝ බටහිර දිශාවේද තැබිය යුතුයි. බෙහෙත් පෙට්ටිය ඊසාන දිශාවේද, අටුව නිරිත දිශාවේද, කුණු කූඩය නිරිත දිශාවේද තැබිය යුතුයි. මීට අමතරව සත්ව කූඩු නිවෙසින් පිට නිරිත හෝ වයඹ දිශාවට වන්නට තැබිය යුතු අතර, මුරකුටිය වයඹ දිශාවේද, සේවක කාමරය ගිනිකොන හෝ වයඹ දිශාවේද සෑදිය යුතුයි. වාහනය නැවැතීමට තනන ගරාජය ගිනිකොන හෝ නිරිත දිශාවේ විය යුතුයි.

වැසිකිළියේ කොමෝඞ් එක නිරිත හෝ දකුණු දිශාවෙ තැබිය යුතුයි. රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය, වායුසමීකරණ යන්ත්‍රය නැඟෙනහිර දිශාවේ විය යුතුයි. මීට අමතරව පොළොව යට කාමරයක් සාදන්නේ නම් එය ඊසාන දිශාවේ සෑදිය යුතුයි. විවෘත ආලින්දයක් නිවෙසට එක් කරන්නේ නම් එය ඊසාන දිශාවේ හෝ උතුරු දිශාවේ හෝ නැඟෙනහිර දිශාවේ සෑදිය යුතුයි. නිවෙසේ ඉදිකරන සක්මන් මළුව හෙවත් ටෙරස් එක උතුරු හෝ නැඟෙනහිර දිශාවේ විය යුතුයි. නිවෙස තුළ රෝගියෙක් සිටී නම් ඔහු හෝ ඇය වෙනුවෙන් වෙන් කරන කාමරය නිරිත දිශාවේ හෝ වයඹ දිශාවේ සෑදිය යුතුයි. නිවෙසට ඇනෙක්ස් එකක් ඈඳා සාදන්නේ නම් නිවෙසේ නැඟෙනහිර බිත්තිය හා උතුරු බිත්තිය හැර අනෙක් බිත්තියකට ඈඳා ඇනෙක්ස් එක සෑදිය යුතුය.

ලියන මේසය ඊසාන දිශාවට තැබුවද එහි පුටුවක් තබා වාඩි වූ විට දොර දෙසට වාඩි වන්නාගේ මුහුණ යොමුවිය යුතුයි. එම මුහුණ දෙන දිශාව අනුව පලාපල පුරාණ පොත පතේ සඳහන් වෙයි. මුහුණ නැඟෙනහිර දිශාවේ වුණි නම් අදාළ ජන්මියාට සාමකාමී සිතුවිලි ඇති වන අතර, ගිනිකොන දිශාවට වුණි නම් අලස සිතුවිලි ඇති වෙයි. දකුණු දිශාවට මුහුණ යොමු වූ විට එම පුද්ගලයා තුළ වැරැදි ආකල්ප, වැරැදි කල්පනා ඇති කරවයි. බටහිර දිශාවට මුහුණ යොමු වුණි නම් ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ යන අතර, වයඹ දිශාවේ නම් ආවේගශීලී වෙයි. උතුරු දිශාවට මුහුණ යොමු වුණි නම් ආධ්‍යාත්ම සංවර්ධනය ඇති වෙයි. ඊසාන දිශාවට මුහුණ යොමු වුණි නම් අසුබ සිතුවිලි ඇතිවෙයි.

නිවෙස තුළ ඇති භාණ්ඩ සුබ දිශාගත කරනවා සේම නිවෙසේ ඇති අංගද සුබ දිශාගත කළ යුතු අතර, ගබඩා කාමරය, සේප්පුව සවිකරන කාමරය උතුරු දිශාවේ සෑදිය යුතුයි. නාන කාමරය නැඟෙනහිර දිශාවේද, මුළුතැන්ගෙය ගිනිකොන දිශාවේද, නිදන කාමරය දකුණු දිශාවේද, උදලු, ගල්ඉණි, කැති, පිහි තබන ආයුධ ගෙය නිරිත දිශාවේද ඉදිකරයි. කෑම කාමරය, ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සඳහා යොදාගන්නා කාමරය හා කාර්යාල කාමරය බස්නාහිර දිශාවේ සාදා ගතයුතුයි. වැසිකිළිය නිරිත දිශාවේද, විසිත්ත කාමරය වයඹ දිශාවේද ඉදිකළ යුතුයි.

උතුර හා ඊසාන දිශාව අතර ඖෂධ ගෙයද ඊසාන හා නැඟෙනහිර දිශාව අතර සියලු සුබ කටයුතු සඳහා සාදන කාමරයද, නිරිත හා බටහිර දිශා අතර පුස්තකාලයද, බටහිර හා වයඹ දිශා අතර මෘත ශරීරයක් තබන ශෝක ගෙයද, වයඹ හා උතුරු දිශාව අතර නව විවාහක යුවලකට නිදාගැනීමට සාදන රති ගෙයද නිර්මාණය කළ යුතුයි.
ආහාර ගැනීම, නිදාගැනීම් ආදී කාර්යයන් සිදුකිරීමේදී ද නියමිත සුබ දිශාවට මුහුණ යොමු කර සිදුකිරීම තුළින් බොහෝ සුබ ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනු ඇත. එමෙන්ම අදාළ කාර්යයට අසුබ දිශා අරබයා මුහුණ යොමුකිරීම හෝ හිස තැබීම තුළින් නොයෙකුත් අසුබ ප්‍රතිඵල ඇති වන බව ඍෂි මතයයි.

ඒ අනුව උතුරට හිස ලා නිදාගැනීම තුළින් දූදරුවෝ රෝගී වන අතර, තම කුල පරම්පරාවට නින්දා, අපහාස ලැබෙනු ඇත. බටහිරට හිස ලා නිදාගැනීම තුළින් විකාර සිතුවිලි ඇතිවීම, නපුරු සිහින පෙනීම, ආයුෂ කෙටිවීම ආදිය සිදුවෙයි. නැඟෙනහිරට හා දකුණට හිසලා නිදාගැනීම තුළින් සතුට, සමඟිය මෙන්ම සියලු යසඉසුරු ලැබෙන බවද ඍෂි මතයයි. එමෙන්ම නැඟෙනහිරට මුහුණලා ආහාර ගැනීම තුළින් ආයුෂ වැඩිවන බවත්, දකුණ බලා ආහාර ගැනීම තුළින් ධනවත් වන බවත්, බටහිර බලා ආහාර ගැනීම තුළින් යසඉසුරු ලැබෙන බවත්, උතුරු දිශාව බලා ආහාර ගැනීම තුළින් දුක්පීඩා ඇති වන බවත් ඍෂි මතයයි. ඊට අමතරව පාඩම් කිරීම, ලියුම් කියුම් කටයුතු, මුදල් ගනුදෙනු ආදිය කාමරයේ දොරට මුහුණලා සිදුකිරීම ඉතා සුබය.

මෙලෙස ඔබත් ඔබේ නිවෙස තුළ සාදන ගෘහාංග එම ගෘහය තුළ තබන බඩුබාහිරාදිය හා ගෘහය තුළ සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම් ආදියට සුබ දිශාව සංකුවක් හෙවත් මාලිමාවක් ආධාරයෙන් සොයා සිදුකරන්න. එවිට ඔබත්, ඔබේ පවුලේ අයත් සැපෙන්, සතුටෙන් නිරෝගීව සිටිනු නොඅනුමානය. මෙලෙස ඍෂි මතයට අනුව සුබ දිශා ගතකළ ගෘහයකට දේව බැල්ම, ශ්‍රියාකාන්තාවගේ බැල්ම ආදිය නොඅඩුව ලැබී දිනෙන් දින දියුණු වී සශ්‍රීක වනු ඇත.

ජ්‍යොතිර්වේදිනා, දේශබන්දු මංජුලා පුෂ්පරාංගනී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.