සුපිරි බොලිවුඩ් ගායක කුමාර් සානුට කොරෝනා

1 min read

බොලිවුඩ් සිනමාවේ නිර්මාණ රැසකට දායකවූ 62 හැවිරිදි චිත්‍රපට පසුබිම් ගායක කුමාර් සානු COVID-19 සඳහා ධනාත්මක බව ඔහුගේ රසික සමාජය  නිවේදනය කර තිබේ. ඔහුගේ රසිකයින්ගේ ෆේස් බුක් පිටුවෙහිපළ කළ  ලිපියෙහි, “අවාසනාවකට මෙන්, සානුට කොරෝනා ධනාත්මක බව පරීක්ෂා කර ඇත, කරුණාකර ඔහුගේ යහපත් සෞඛ්‍යය වෙනුවෙන් යාච්ඥා කරන්න. ස්තූතියි.” යනුවෙන් දක්වා තිබුණි.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8745206999779620&output=html&h=250&slotname=8167086286&adk=709060785&adf=748459924&pi=t.ma~as.8167086286&w=300&lmt=1602847804&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.gossiplankanews.com%2F2020%2F10%2Fkumar-sanu-covid19.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChAI8Iml_AUQ-IjVjMK-ovUjEkwACJbdfBbGriPDSBXIjKtw8XvCqPkOdgoHckiXJCCBV7T5TmnOAhYS8hIiE_KjNRo9Yrx1IuSUur-d48ioFyNunlYDmVOFJbz1lMvk&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfV0.&dt=1602851838763&bpp=39&bdt=754&idt=1473&shv=r20201014&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D914cf28530d9c704-22ff8fc81ac40078%3AT%3D1602851840%3ART%3D1602851840%3AS%3DALNI_Ma2Yl5Hz1wV6FnE3XwpRVJY8tsS1A&prev_fmts=728×90%2C0x0&nras=1&correlator=8385726854104&frm=20&pv=1&ga_vid=890516592.1596797100&ga_sid=1602851839&ga_hid=468320896&ga_fc=0&iag=0&icsg=2251950308065280&dssz=81&mdo=0&mso=0&u_tz=330&u_his=1&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=578&ady=902&biw=1349&bih=600&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530671&oid=3&pvsid=4247545048056084&pem=125&ref=https%3A%2F%2Fwww.gossiplankanews.com%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C600&vis=1&rsz=%7C%7CleEbr%7C&abl=CS&pfx=0&cms=1&fu=8192&bc=31&jar=2020-10-16-12&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=dT3945HVCE&p=https%3A//www.gossiplankanews.com&dtd=4787

කුමාර් සානූ යනු අනූව දශකයේ සිට ජනප්‍රිය ඉහළම මට්ටමේ පසුවෙන පසුබිම් ගායන ශිල්පියෙකි. ඔහුගේ ජනප්‍රිය ගීත  අතර ධීරේ ධීරේ (1990 දී ආෂිකි චිත්‍රපටයෙන්), මේරි මෙහබූබා (1997 පර්ඩ්ස් ), කිට්නා හසීන් චෙහ්රා (1994 දී දිල්වාලේ චිත්‍රපටයෙන්) සහ ඒක් ලඩ්කි කෝ දෙඛා (1942 ලව් ස්ටෝරි) තිබෙ.

කුමාර් සානුගේ පවුලේ අය ඇමරිකාවේ වාසය කරන අතර සිය පවුලේ අය බැලීමට මේ සතිය මුලදී ලොස් ඇන්ජලීස් බලා යාමට නියමිතව සිටියදී මෙලෙස රෝගය වැළඳී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මින් ඉහත ඉන්දියාවේ තවත් ප්‍රකට චිත්‍රපට පසුබිම් ගායකයෙකුවූ එස්පී බාලසුබ්‍රමනියම් කොරෝනා වැළඳී මියගියේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.